Kennismaking

Aanmelding en inschrijving nieuwe leerlingen

Nieuwe ouders worden van harte uitgenodigd voor een gesprek en een rondleiding tijdens schooluren. U kunt hiervoor contact opnemen met de school: 055-3663540 en vragen naar de locatieleider, Sabrina Bol.
Na het gesprek en de rondleiding kunt u uw kind bij ons aanmelden. Hiervoor vult u het aanmeldformulier in dat u kunt opvragen op school. Na de aanmelding en een kennismaking met de kleuterjuf, komt uw kind vijf maal bij ons wennen. Wanneer uw kind vier jaar is, begint het daadwerkelijke instromen en maken we de inschrijving definitief.

 

Aanmelding leerlingen hogere groepen en/of van andere basisschool

Bij verhuizing uit andere plaatsen of bij leerlingen afkomstig van andere basisscholen wordt er gekeken of er plaats is in de gevraagde groep. Leerlingen afkomstig van andere basisscholen zonder verhuisreden, zien wij voor een kennismakingsperiode van min. een week. De leerling draait deze week volledig mee in ons onderwijs. In deze kennismakingsperiode kijken wij samen met de ouders en de stamgroepleider naar de mogelijkheden binnen ons onderwijs waarbij wij rekening houden met de groepssamenstelling en de groepszwaarte. Definitieve plaatsing is pas mogelijk na deze kennismakingsperiode, na het inwinnen van inlichtingen bij de "huidige" school en na de ontvangst van het onderwijskundige rapport. Wij verzoeken u in voorkomende gevallen, met de directie contact op te nemen om een afspraak te maken.
Wanneer u van een andere school binnen de gemeente Apeldoorn komt vragen wij altijd  naar de reden van uw interesse voor onze school en/ of de reden van een mogelijke overplaatsing. Wij zullen ook eerst contact opnemen met de desbetreffende school om deze op de hoogte te brengen (geldende afspraak binnen de Gemeente).

Wij heten u van harte welkom op de Jenaplanschool De Ontdekking; we zien uit naar een ontmoeting met u en uw kind(eren)!

Sander Zwetsloot (directeur)

Neem contact op!