Wijk en Brede School

De Ontdekking is gelegen op een unieke plek in de wijk Zevenhuizen, naast Kinderboerderij Laag-Buurloo. Het spreekt voor zich dat we hier in ons onderwijs en tijdens de buitenschoolse opvang zo optimaal mogelijk gebruik van maken om binnen- en buitenschools leren met elkaar te verbinden.

Brede School Noord-Oost

Als Brede School bieden wij extra kansen in hun ontwikkeling aan kinderen door allerlei activiteiten aan te bieden op het gebied van educatie, cultuur, sport en spel, zorg en welzijn.

Zo kunnen kinderen na schooltijd kiezen uit onder meer aan: judo, toneel, streetdance, dans en beweging, 3D knutselen, computeractiviteiten en muziek. Onder schooltijd doen we mee met de Nationale Voorleesdagen, de Apeldoornse Kinderjury en gaat elke maand een stamgroep op bezoek bij de ouderen met een handicap in de Heerenhof aan de Terwoldseweg.
In de vakanties worden knutsel-, sport- en kookactiviteiten aangeboden voor de wijk. Ook doen we mee met 'Apeldoorn schoon' en m.n. in de wijk Sprenkelaar.
Dit schooljaar doen we veel aan cultuuronderwijs, Markant verzorgt muzieklessen en er is een breed aanbod na school. Ook kunnen we dankzij de subsidie prachtige nieuwe materialen aanschaffen, zoals muziekinstrumenten.
Wij werken samen met meerdere partners en aanbieders in Brede School Sprenkelaar.
 
Onder schooltijd kunnen kinderen hulp krijgen op school van een fysiotherapeut, mevrouw C.Hoogendoorn, voor schrijfmotoriek, en een logopediste, mevrouw M. Reij van Logoflex.