Menu

Taal- & Rekenonderwijs

DSCF0037 v2

Spreken, luisteren, schrijven en rekenen

Taal is een zeer belangrijk middel tot communicatie. We willen de kinderen mondig maken. Als methode wordt in groep 3 voor het leren lezen ‘Veilig Leren Lezen’ gebruikt.

Voor het taalonderwijs werken wij met Taaljacht. Spreken, luisteren, schrijven en spellen: deze domeinen zijn in Taaljacht met elkaar verbonden, net als in het echte leven. De leerlingen gaan op verkenning, oefenen met de verschillende onderdelen en uiteindelijk komen die samen in een eindtaak per blok. De authentieke bronnen die hierbij gebruikt worden, zoals posters, gedichten of krantenartikelen, laten de echte wereld zien!

Woordenschatontwikkeling is ook een belangrijk onderdeel van het taalaanbod in onze school en dit wordt gekoppeld aan het wereld oriënterende thema van de stamgroep.

DSCF0087 v2

Rekenen en Wiskunde

Kinderen leren van jongs af aan omgaan met wiskundige begrippen, zoals: dik/dun, meer/minder, hoog/laag, voor/achter, enz. Ook worden voortdurend vragen gesteld waardoor kinderen aangezet worden tot logisch redeneren.

We gebruiken de methode ‘Pluspunt 4’ voor de groepen 3 t/m 8.