Menu

Kinderopvang

Onze school werkt voor goede kinderopvang samen met Partou Kinderopvang. Partou biedt opvang voor kinderen van 0-13 jaar in een veilige en uitdagende omgeving en biedt alle vormen van kinderopvang aan; kinderdagverblijf, peuteropvang en VSO en BSO.

DSCF9674

BSO De Ontdekking

Elk kind heeft een natuurlijke behoefte om te onderzoeken, te ontdekken en te proberen. Waar kan dat beter dan op BSO De Ontdekking? Onze eigen onderwijsassistent verzorgt de BSO, zodat er voor de kinderen een bekend gezicht is.

  • Ontdek de buitenwereld. Wekelijks gaan we naar de kinderboerderij, waar we helpen met de verzorging van de dieren.
  • Ontdek de keukenprins of -prinses in jezelf in het Kinderkookcafé
  • Ontdek de veelzijdigheid van Kunst en Cultuur
  • Ontdek sport en spel

We vinden het belangrijk dat alle kinderen blij en met rode wangen weer naar huis gaan. Daarom werken wij met het ouderportaal Konnect.  Daar houden we een dagboek bij en delen foto’s over wat we beleven die middag. We bouwen samen aan een goede relatie! Persoonlijk contact en open communicatie zijn voor ons van groot belang. Samen voeden wij op!!!

DSCF9787

Waarom kiezen voor Kinderopvang De Ontdekking?

Onze kinderopvang kenmerkt zich door:

  • enthousiast, kundig en goed opgeleid personeel
  • een sfeer van warmte, samenwerking en plezier delen met elkaar
  • een omgeving waarin de ervaringsgebieden van kinderen als uitgangspunt genomen worden
  • een groep kinderen van verschillende leeftijden samen, waarin helpen en geholpen worden de kern vormt
  • een ontmoetingsplek waar ouders gehoord en ondersteund worden.

Wanneer je je kind gebruik wilt laten maken van deze opvang, kun je informatie krijgen via school en via de website.  Inschrijven kan op de website via onderstaande link.

Partou

DSCF9819

Openingstijden

     

Openingstijden Voorschoolse opvang

Maandag, dinsdag en donderdag 07.30 – 08.30 uur

Openingstijden Naschoolse opvang

Maandag, dinsdag en donderdag: 14.30 – 18.30 uur
Woensdag en Vrijdag: gesloten

VVE Peuterspeelzaal

Bij VVE peuterspeelzaal De Ontdekking wordt een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving gecreëerd voor peuters van 2-4 jaar. De peuterspeelzaal is een ideale voorbereiding op de basisschool. VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. De programma’s beginnen in de peuterspeelzaal en lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool.

De Ontdekking werkt met Startblokken, een educatieve methode voor jonge kinderen. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling. Kinderen kunnen bij De Ontdekking terecht vanaf de leeftijd van 2 jaar en stromen door vanaf hun 4e jaar naar de basisschool. Startblokken beperkt zich niet alleen tot de peuterspeelzaal maar vormt een geheel met het programma van de basisschool. Er is een samenwerkingsverband met basisschool De Ontdekking.

Openingstijden

Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend: 08.10 – 13.30 uur

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de locatiemanager Jorien Oudshoorn op telefoonnummer 06 - 15590659. Je kunt je aanmelden via onze website:

www.stichtingpeuterspeelzalenapeldoorn.nl

Voor de website van Partou ga je naar:

Partou

DSCF9908

Peuterspeelzaal de Ontdekking (regulier)

Op de Ontdekking hebben wij op dinsdag- en donderdagochtend ook reguliere peuteropvang. De organisatie ligt in handen van Partou Kinderopvang. De Ontdekking is een vrolijke en fijne plek waar je kind actief leert volgens de methode van Kaleidoscoop. We werken samen met de peuteropvang VVE en streven naar een doorgaande onderwijskundige lijn. Er zijn verschillende hoeken om te knutselen, bouwen, lezen en nog zoveel meer! Door de nauwe band met groep 1 van de basisschool, zal de overgang voor je peuter straks een stuk gemakkelijker zijn!

Heb je belangstelling of wil je eens een kijkje nemen, loopt u gerust eens binnen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de locatiemanager Jorien Oudshoorn op telefoonnummer 06-15590659.

Meer informatie over de mogelijkheden en de kosten vindt je op onze website: 

Partou