Menu

Praktische info

schooltijden 1 v2

Schooltijden

Op De Ontdekking gaan alle kinderen even lang naar school. We starten tegelijk en we gaan op dezelfde tijd uit, iedere dag! En we lunchen met de eigen leerkracht in de klas. Het rooster zorgt voor rust en duidelijkheid, er zijn geen onnodige onderbrekingen. 

Maandag 8.30 - 14.30 uur
Dinsdag 8.30 - 14.30 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur
Donderdag 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag (groep 1/2) 8.30 - 12.15 uur
Vrijdag (groep 3 - 8) 8.30 - 14.30 uur

 

ziekmelden verlof v2

Ziekmelden en verlof aanvragen

In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit betekent dat leerlingen niet zonder geldige reden van school mogen wegblijven. Wel kan een leerling in bijzondere situaties vrij krijgen. Dit verlof moet ten minste acht weken van te voren worden aangevraagd bij de schoolleider (calamiteiten uitgezonderd). Ook voor verlof van kinderen op 4-jarige leeftijd verzoeken wij je het verlof aan te vragen (ter kennisgeving). Hiermee kunnen wij op een juiste manier afwezigheid registreren. Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zullen we dit melden bij de leerplichtambtenaar. 

Bij ziekte van een leerling, dan kunnen ouders dit voor 8.15 uur melden in een persoonlijk berichtje aan de leerkracht in ouderapp Parro of via de functie ziekmelden in Parro.

parro logo resized

Parro

We onderhouden graag goed contact met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Daarvoor gebruiken we Parro, een gebruiksvriendelijk en veilig online communicatieplatform. Hierop delen we bijvoorbeeld activiteiten die op de planning staan of het regelen daarvan, zoals de 10-minutengesprekken. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook foto’s van een schoolreisje vinden. Wanneer je kind is aangemeld, dan krijg je toegang tot Parro.

Klik hier om in te loggen

ouderbijdrage 1 v2

Ouderbijdrage

Onderwijs is gratis. Om extra activiteiten te organiseren waarvoor wij geen vergoeding krijgen van de overheid, vragen we aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage voor onze school. De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 is:

 • Voor 1 schoolgaand kind: € 35
 • Voor 2 schoolgaande kinderen: € 65
 • Voor 3 (of meer) schoolgaande kinderen: € 90

Schoolvakanties 2023-2024

Officiële vakanties, alle kinderen vrij

 • Herfstvakantie 14 oktober tot en met 22 oktober
 • Kerstvakantie 23 december tot en met 7 januari
 • Voorjaarsvakantie 17 februari tot en met 25 februari
 • Goede Vrijdag 29 maart
 • Paasmaandag 1 april
 • Meivakantie 27 april tot en met 12 mei
 • Hemelvaart: donderdag en vrijdag 9 en 10 mei (valt in de meivakantie)
 • Pinksterweekend 19 en 20 mei
 • Zomervakantie 13 juli tot en met 25 augustus

Vrije dagen voor alle kinderen

 • Vrijdag voor de herfstvakantie 13 oktober
 • Vrijdag voor de kerstvakantie 22 december
 • Vrijdag voor de voorjaarsvakantie 16 februari
 • Donderdag voor Pasen: 28 maart
 • Dinsdag na Pinksteren 21 mei
 • Vrijdag voor de zomervakantie 12 juli

Je kind aanmelden op onze school?

Als je kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op de basisscholen van PCBO Apeldoorn, de Veluwse Onderwijsgroep en Leerplein055 de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing. Hierdoor heeft elk kind in Apeldoorn onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur.

Aanmelden

Eerste schooldag

Voorafgaand aan de eerste, echte schooldag, mag je kind 5 ochtenden komen wennen. Ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag, neemt de stamgroepleider contact met je op om deze wenochtenden in te plannen. Vanaf de eerste schooldag, na de 4e verjaardag, gaat je kind echt naar school.

Op de eerste wendag neemt je kind een rugzak of tas mee, met daarin eten en drinken voor de kleine pauze. Vanaf 08.20 uur is de school open. Om 08.30 uur moet je kind echt in de stamgroep zijn.

Hoe krijg ik meer informatie over de stamgroep?

Ieder schooljaar wordt er in de eerste of tweede week een kennismakings- en informatieavond door de stamgroepleiders georganiseerd. Je kunt dan kennismaken met de andere ouders. Ook wordt dan verteld hoe een dag in de onderbouw er ongeveer uitziet.

Mag mijn kind ook al wennen als het op de peuterspeelzaal zit?

Als je kind naar de peuterspeelzaal bij ons op school gaat en daarna ook bij ons op school komt, dan mag het als het er aan toe is vanaf 3 1/2 jaar al verschillende momenten in de nieuwe stamgroep meedraaien. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders, de leiding en de stamgroepleiders.

Downloads

Je kunt hier alle relevante schooldocumenten downloaden.