Wat is Jenaplan?

In een Jenaplanschool worden kinderen niet alleen getraind in hun kennis maar worden er ook competenties verlangd zoals kunnen samenwerken, communiceren, flexibel zijn, sterk in je schoenen staan, plannen, organiseren en creatieve oplossingen bedenken voor steeds andere problemen… Door de manier van werken in Jenaplanscholen worden kinderen hierin geoefend.
Het onderwijs in de Jenaplanschool omvat dus veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Ze doen dat door deel te nemen aan de zgn. basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren in een ritmisch weekplan.

 

Jenaplanvisie

Het leven is een ontdekkingsreis. Zeker op school valt er natuurlijk van alles te ontdekken. Bovenop een goede basis van taal, rekenen en schrijven ontwikkelen kinderen op De Ontdekking méér. Met vaardigheden als samenwerken, je eigen leervragen formuleren en daar zelf antwoorden op zoeken kom je nog verder in de wereld.

Op De Ontdekking hebben we het onderwijs vormgegeven volgens de Jenaplanvisie die ontwikkeld is door de Duitse pedagoog Peter Petersen (1884-1952). Jenaplanonderwijs is geschikt voor elk kind. Op De Ontdekking is elk kind uniek. De stamgroepleiders kijken naar elk kind om te ontdekken waar het goed in is en hoe het kind geholpen kan worden bij zijn eigen ontwikkeling.

 

De basisprincipes

De basisprincipes ‘gesprek’, ‘spelen’, ‘werken’ en ‘vieren’ vormen het hart van ons onderwijs. We beginnen de dag in de kring. Thema’s waaraan gewerkt wordt bij wereldoriëntatie zijn zichtbaar in de school. Er zijn ontdekhoeken waar kinderen kunnen onderzoeken, experimenteren, ontdekken en samenwerken. Ook is er veel aandacht voor cultuur.

Naast de cognitieve ontwikkeling is de sociaal-emotionele ontwikkeling héél belangrijk. Kinderen leren anderen te respecteren, leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en anderen en leren samenwerken. Allemaal vaardigheden waarmee je verder komt in de wereld!

Bekijk de 4 basisprincipes >>

Werken en leren in de stamgroep

Bij ons op school leren en werken de kinderen met elkaar in de stamgroep. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Een kind is een keer jongste en oudste en ervaart dus verschillende rollen. Kinderen leren vanuit onderlinge verschillen en expertise van en met elkaar, daarbij is uitleggen aan een ander de ultieme vorm van leren. De stamgroepleider is er om de kinderen te stimuleren en te begeleiden in dit proces. Ook ouders zijn onderdeel van onze samenleving. Wij zorgen voor een sfeer waar kinderen en ouders zich thuis voelen.

De stamgroep

Samenwerken

Samenwerken is op onze school een belangrijk woord. Wij zijn vormen met onze stamgroepleiders en ouders één team, waarin we veel van elkaar leren en goed naar elkaar luisteren. Daarbij is het belangrijk dat we de ander altijd de ruimte geven om te vertellen hoe hij of zij iets ziet. Soms is het ook nodig om elkaar te helpen. Iedereen heeft andere talenten. Door elkaar te helpen, leren we weer van elkaar.

 

Jenaplanessenties

Jenaplankernkwaliteiten

De Ontdekking vertaalt de 12 jenaplankernkwaliteiten naar deze tijd. We hebben een uitstekend team, een mooie school en een prima pedagogisch klimaat. Tevens maken we gebruik van de moderne hulpmiddelen als tablets, computers, Bee-bots, mechanisch lego, digiborden en I-pads. Daarbij boeken we goede leerresultaten, zoals u in onze opbrengsten kunt zien. En we maken er vooral een punt van om uw kind een boeiende actieve basisschoolleeftijd te bezorgen. Een plezierige schooltijd geeft een positief zelfbeeld, voorkomt faalangst en versterkt de onderwijsresultaten.

Kernkwaliteiten

Ontdekken

Op De Ontdekking valt letterlijk en figuurlijk voor de kinderen een wereld te ontdekken. Het verhaal van De Ontdekking is door de hele school te zien en te volgen. Alleen al door een kijkje te nemen op onze buitenmuur of onze fotobehang afbeeldingen in de stamgroepen. Samen vertellen we een sterk verhaal waar je deelgenoot van wil zijn.

Loop je een rondje door de school?! Dan ontdek je verschillende leefgebieden. Elke schoolwoonkamer representeert een habitat en is ook volgens dit thema ingericht.

In de wereldzaal komen we samen en is de wereld van De Ontdekking compleet. Hier hebben we vieringen en leert elk kind zich presenteren vanaf jongs af aan. Onze BSO is te vinden in het universum, waar we tevens veel computers tot onze beschikking hebben. In het poolgebied leven onze Pinguïns en IJsbeertjes onze jongste kinderen op De Ontdekking, de Peuterspeelzaal.

We gaan er graag over in gesprek

Vraag een gesprek met de directeur aan om te ontdekken of onze waarden bij uw kind passen.

Neem contact op!