Begaafdheid

De stamgroepsleiders werken met een periodeplan, waarin staat welke kinderen pluswerk nodig hebben. Met pluskinderen wordt aan allerlei vaardigheden gewerkt die gericht zijn op brede ontwikkeling. Zij krijgen, net als voorgaande jaren, uitdaging en begeleiding.

Kinderen die in aanmerking komen voor pluswerk

  • Kinderen die 1 of 1+ scoren op de Cito toetsen en waaraan de stamgroepleiders merken dat zij meer uitdaging nodig hebben.
  • Kinderen die onderpresteren. Deze kinderen zijn wel zeer intelligent maar het komt niet tot uiting.
  • (Meer)begaafde kinderen
  • (Meer)begaafde kinderen met dyslexie.
  • Begaafde kinderen met sociaal emotionele problematiek. Dit zijn kinderen waarvan het welbevinden als niet goed ervaren wordt door ouders, groepsleider of het kind zelf.

Hoe gaan we te werk met (meer)begaafden?

D.m.v. het periodeplan en de overdracht naar de nieuwe stamgroep weet de groepsleider welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. In ons (meer)begaafd beleidsplan kunt u teruglezen hoe wij omgaan met begaafdheid.

Onderzoekend en ontdekkend leren zijn leidend. Stamgroepleider Eesje Eggink-Vink is onze hoogbegaafdheidsexpert. Zij begeleidt onze stamgroepleiders bij de begeleiding van begaafde kinderen en dit schooljaar start zij twee plusgroepen. Eén onderbouw groep en een bovenbouwgroep. Twee keer per maand komen deze groepen bij elkaar en kunnen de kinderen met gelijk gestemde in gesprek en wordt er plusbegeleiding op maat aangeboden. De kinderen krijgen werk mee waar ze die week erna weer mee aan het werk kunnen in de stamgroep.