Jenataal & Rekenonderwijs

Spreken, luisteren en schrijven

Taal is een zeer belangrijk middel tot communicatie. We willen de kinderen mondig maken. Als methode wordt in groep 3 voor het leren lezen ‘Veilig Leren Lezen’ gebruikt.

Voor het taalonderwijs werken wij met Jenaplantaal. We gaan uit van eigen geschreven teksten, gedichten en werkstukken van kinderen. Deze “vrije teksten” schrijven de kinderen vanuit een bepaalde Jenaplan didactiek aangeboden door de stamgroepleider. Er ontstaan de prachtigste teksten die de kinderen presenteren in hun eigen verhalenschrift. In het trotsboek van onze kinderen worden alle teksten verzamelt waar de kinderen erg trots op zijn. Aan deze eigen geschreven teksten koppelen we taaldoelen en taalcursussen. De methode: ‘Taaljournaal’ en “de Dikke Dat” gebruiken we hierbij als methodiek/leidraad.

Woordenschatontwikkeling is tevens een belangrijk onderdeel van het taalaanbod in onze school en dit wordt gekoppeld aan het wereld oriënterende thema van de stamgroep.

 

Rekenen en Wiskunde

Kinderen leren van jongs af aan omgaan met wiskundige begrippen, zoals: dik/dun, meer/minder, hoog/laag, voor/achter, enz. Ook worden voortdurend vragen gesteld waardoor kinderen aangezet worden tot logisch redeneren.

We gebruiken de methode ‘Alles telt’ van groep 1 t/m 8 als methodiek om ons rekenonderwijs thematisch op te bouwen. De kinderen werken voor langere tijd aan één rekenonderwerp op een aantrekkelijke manier. Wanneer we werken over meten, gaan we ook daadwerkelijk meten. Doormiddel van materiaal uit de daarbij horende rekenkist kunnen de kinderen ook letterlijk ervaren hoe meten in de praktijk te werk gaat. Hoe breed is het schoolplein? Wat is de oppervlakte van het voetbalveld? Daarna volgt verwerking op eigen niveau. Via werkbladen / werkschriften / spelmateriaal of via de tablet.

Digitale leermethodes

De stamgroepen Adelaars en Zeekomkommers werken met tablets via het programma Snappet. Ze werken gedifferentieerd aan het rekenthema van de stamgroep. Het programma onthoudt waar het kind goed in is en waar het nog verder mee moet oefenen. Ook krijgt het kind direct feedback bij het maken van de som. Dit zorgt voor een kritische werkhouding en adaptief werken.