Kanjertraining

Schoolbreed wordt er Kanjertraining gegeven en lossen we conflicten op in de kanjertaal.
Of het nou om verlegen, bange of stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een Kanjer!

Waarom de Kanjertraining:
De Kanjertraining doet heel veel met de kinderen en schept een goed sociaal klimaat in de groep en op school. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Door tijdens de training zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen.

 Wat is het doel van de Kanjertraining:
•   de leerkracht wordt gerespecteerd
•   pestproblemen lossen zich op
•   leerlingen durven zichzelf te zijn
•   leerlingen voelen zich veilig
•   leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
•   leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
•   leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen 

Hoe werken de groepen met de Kanjertraining:
Herkenbaar in alle stamgroepen zijn de 4 gekleurde petten die elk voor een gedragstype staan.
De rol van de Pestvogel (zwarte pet) spreekt voor zich. Het Aapje (rode pet) lacht altijd mee en lacht anderen uit. Het Konijn (gele pet) kruipt het liefst weg en doet zielig. De Tijger (witte pet) is de Kanjer: hij komt voor zichzelf en anderen op! 

De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk:
             
Zolang je drager bent van de witte pet van vertrouwen kun je ook niet zeggen dat de ene combinatie beter is dan de andere combinatie van petten.
Verder hangt er in iedere groep en in de overblijfruimtes een poster met de volgende regels:

 

Wekelijks op het rooster
In ieder groep staat de Kanjertraining wekelijks op het rooster. Iedere groep werkt vanuit zijn eigen Kanjerboek. Tevens worden er op dat moment, maar ook tussendoor, vertrouwensoefeningen gedaan.

De bovenste regel op de poster is: we vertrouwen elkaar. Dit is heel belangrijk maar gaat zeker niet vanzelf.

Uiteindelijk spreken we schoolbreed op De Ontdekking de kanjertaal en wordt de Kanjertraining een attitude binnen onze school.

Voor meer informatie zie www.kanjertraining.nl.

De Kanjertraining past perfect bij ons Jenaplanonderwijs

Lees meer over ons 'Jenaplanonderwijs'