Kernkwaliteiten

Het Jenaplanconcept is een concept, waarin relaties centraal staan:

• de relatie van het kind met zichzelf
• de relatie van het kind met de ander en het andere
• de relatie van het kind met de wereld.

Om het belang van deze relaties in het Jenaplanonderwijs te tonen, zijn er twaalf kernkwaliteiten geformuleerd. Een Jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat deze kwaliteiten gerealiseerd worden.

1. Relatie van het kind met zichzelf:

 • Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent voelen.
 • Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.
 • Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.
 • Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan.

2. Relatie van het kind met de ander en het andere:

 • Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep.
 • Kinderen leren samen te werken, hulp te geven en te ontvangen en daarover te reflecteren.
 • Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de stamgroep en in de school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren.

3. Relatie van het kind met de wereld:

 • Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.
 • Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.
 • Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen.
 • Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan.
 • Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.

Vernieuwend Onderwijs

De Ontdekking vertaalt de 12 jenaplankernkwaliteiten naar deze tijd. We hebben een uitstekend team, een mooie school en een prima pedagogisch klimaat. Tevens maken we gebruik van de moderne hulpmiddelen als tablets, computers, Bee-bots, mechanisch lego, digiborden en I-pads. Daarbij boeken we goede leerresultaten, zoals u in onze opbrengsten kunt zien. En we maken er vooral een punt van om uw kind een boeiende actieve basisschoolleeftijd te bezorgen. Een plezierige schooltijd geeft een positief zelfbeeld, voorkomt faalangst en versterkt de onderwijsresultaten.

4 basisactiviteiten

Door de dag heen wisselen we af met vier typen activiteiten

Lees meer over de '4 basisactiviteiten'