Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Kinderen komen in aanraking met verschillende aspecten van natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en gezond gedrag. We zorgen dat kinderen optimaal betrokken zijn bij het onderwijs doordat het betekenisvol is. De stamgroepsleider formuleert de leerdoelen en bedenkt startactiviteiten, die kinderen prikkelen om meer te willen weten van het onderwerp. In de onderbouw worden hoeken ingericht, die uitnodigen tot spelen en leren. In de middenbouw vindt een overstap plaats van spelend leren naar leren. In de bovenbouw onderzoeken kinderen wat ze al weten van een onderwerp en formuleren vervolgens hun eigen leervragen. Daarna starten ze met het zoeken naar antwoorden op die leervragen en doen ze onderzoek in groepjes of individueel. Ze lezen boeken, raadplegen internet, onderzoeken, experimenteren en doen ontdekkingen. De kinderen zoeken oplossingen voor problemen, die zij tegenkomen op hun zoektocht naar antwoorden op hun eigen leervragen.

 

Thema 1: Voor altijd jong

Het thema van de Kinderboekenweek is "Voor altijd jong". Omdat wij als school hier graag op inhaken, heeft ons thema alles te maken met jong en oud.

Dit thema is van 21 september t/m 18 november

Thema 2: Apeldoorn Erfgoed

Wij kiezen thema's uit die zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van het kind zitten. Ook is het belangrijk om te weten wat er allemaal in je eigen omgeving speelt.

Dit thema is van 30 januari t/m 31 maart 2017.

In de schoolwoonkamer, het lokaal met de uitstraling van een woonkamer, staat de ontdekhoek centraal als werk-, verzamel- en inspiratieplek. Hier kunnen de kinderen hun activiteiten tijdens het proces laten zien.  

Uiteindelijk presenteren de kinderen de resultaten aan elkaar en een aantal keren per jaar aan hun ouders en eventuele andere belangstellenden. De stamgroepsleiders begeleiden en stimuleren de kinderen, zodat de doelen bereikt worden.  

Ouders, familieleden en buurt worden zoveel mogelijk betrokken o.a. door gastlessen te verzorgen die passen bij het thema.  
We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk “levende” wereldoriëntatie te realiseren. Dus niet alleen maar uit boekjes leren, maar de kinderen ook zelf onderzoek laten doen, bijvoorbeeld door het doen van proefjes of door opdrachten in de schooltuin of het kippenhok.   

Naast onze schoolbrede thema's werkt iedereen stamgroep ook aan eigen thema's.