De school

Jenaplanonderwijs is geschikt voor elk kind. Op De Ontdekking PC Jenaplanschool is elk kind uniek. De stamgroepleiders kijken naar elk kind apart om te ontdekken waar het goed in is en hoe het kind geholpen kan worden bij zijn eigen ontwikkeling.

Info en Christelijke identiteit

Zo gaat dat bij ons

De basisprincipes ‘gesprek’, ‘spelen’, ‘werken’ en ‘vieren’ vormen het hart van ons onderwijs. We beginnen de dag in de kring. Thema’s waaraan’s middags gewerkt wordt bij wereldoriëntatie, zijn zichtbaar in de school. Er zijn ontdekhoeken waar kinderen kunnen onderzoeken, experimenteren, ontdekken en samenwerken. Ook is er veel aandacht voor cultuur.
Naast de cognitieve ontwikkeling is ook de sociaal-emotionele ontwikkeling héél belangrijk. Kinderen leren anderen te respecteren, leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en anderen en leren samenwerken. Allemaal vaardigheden waarmee je verder komt in de wereld!

 

Christelijke identiteit

De Ontdekking is een protestants christelijke basisschool en daarbij een brede ontmoetingsschool. Wij doen dat met respect voor alle verscheidenheid waarin dat mogelijk is.
Onze identiteit is zichtbaar op de manier waarop de stamgroepleider, de ouders en de kinderen met elkaar omgaan. Wij verwachten van de kinderen en de ouders dat zij de protestants christelijke identiteit van onze school respecteren. Wij willen onze kinderen de boodschap van God meegeven en uit de Bijbelverhalen die we aan de kinderen vertellen de onderliggende “waarden en normen” overbrengen en bespreekbaar maken. Samen zingen we godsdienstige liederen en we vieren de godsdienstige feesten. Elke maandagmorgen starten we de week met een weekopening in de Wereldzaal. Deze opening staat in het teken van een godsdienstig thema, welke we gaande weg de week verder uitdiepen.

Respect voor elkaar

De Kanjertraining leert ons om te gaan met elkaar

Lees meer over de 'Kanjertraining'