Gezonde & Sportieve school

Rond 10:00 uur is het in alle stamgroepen tijd voor de fruitkring en omdat we gebruik maken van een continurooster lunchen de kinderen samen met de stamgroepleiders op lange dagen op school. Ook op dit moment hechten we waarde aan gezonde voeding. Op vrijdagmorgen hebben de kleuters een fruitschaalmoment. Het samen eten en delen van al het meegenomen fruit staat centraal. In de midden en bovenbouw is het op vrijdagmiddag cup-a-soup dag of tosti-dag.

Gym bij de kleuters

In de kleutergroep (stamgroep 1/2) heeft bewegen een belangrijke plaats in het weekrooster van de kinderen. Elke dag spelen de kinderen buiten en gebruiken hierbij verschillende materialen (zoals: karren, stelten, zandbakmateriaal, fietsjes, steppen, klossen enz.). Hierbij speelt spel een belangrijke rol. Tevens gymmen de kleuters 1x per week op woensdag. Tijdens deze gymlessen wordt de methode ‘Bewegingsonderwijs in het Speellokaal’ gebruikt. De kinderen leren zich bewegend te ontwikkelen m.b.t. de leerlijnen, mikken, vangen, slaan en het voortbewegen met de bal wordt geoefend. Het sociale element is hierbij ook van belang. De kinderen leren kennis te maken met de verschillende rollen binnen spelsituaties, hierbij staat samen spelen, winnen en verliezen centraal.

De kleuters hebben voor gym een T-shirt, een gymbroek en gymschoenen nodig. Deze spullen nemen de kinderen van huis mee.

Gym bij de groepen 1 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met lessen uit ‘Bewegen samen regelen’. De lessen worden gegeven door een stamgroepsleider met de gymbevoegdheid. De vorderingen worden bijgehouden en in het portfolio is te zien wat de ontwikkeling is van het desbetreffende kind binnen het vak bewegingsonderwijs. Alle stamgroepen zorgen voor een gymtas die op de gymdag wordt meegenomen naar school.

In deze gymtas zit een gymbroekje, een gymshirt en gymschoenen met een zool, waarop kinderen niet uit kunnen glijden. De gymtas wordt na de gymdag weer mee naar huis genomen, zodat de kleren thuis uitgewassen kunnen worden.

Alle stamgroepen hebben gym van meester Sander. De stamgroep 3/4 heeft op maandagmiddag gym en de stamgroepen 5/6 en 7/8 op woensdagochtend, allemaal van meester Sander.
In de gymlessen krijgen de kinderen een breed aanbod van verschillende bewegingsactiviteiten, waarin differentiatie op niveau, sport en spel een belangrijke rol speelt. De kinderen worden op deze wijze voorbereid op het bewegingsniveau dat aansluit op het voortgezet onderwijs. Als er tijdens de gymlessen ongevallen gebeuren, hanteren wij ons ongevallenprotocol.

Sport en de brede school

Onze school is een brede school, waarin sportoriëntatie een belangrijke rol speelt. Binnen onze brede school zit de organisatie Accres. Deze zorgt voor een ruim aanbod van sportactiviteiten na en onder schooltijd. Bij de sportcoördinator komt het sportaanbod binnen en ouders en kinderen kunnen zelf kiezen of ze zich willen aanmelden voor een desbetreffende activiteit (bijv. tafeltennistoernooien, atletiek, straatvoetbal, sportweek enz.).

Ook doen we als school regelmatig mee met diverse sportactiviteiten: bijv. het schoolvoetbaltoernooi Apeldoorn of atletiek. Sport is een belangrijk onderdeel op Koningsdag. Tijdens een groot sportactiviteitenaanbod, maken de kinderen kennis in groepjes samengesteld uit verschillende leeftijden met de verschillende sporten.

Onze Ontdektuin

Ons schoolplein biedt ook voldoende uitdaging tot exploratie van de bewegingsdrang. De kinderen kunnen zich hier volop uitleven in hun spel. In de materialenschuur is ook een groot aanbod buitenmateriaal te vinden voor verschillende leeftijden. Elke pauze kunnen de kinderen spelen, verstoppen en bewegen in de ontdektuin van de school.
Kortom, De Ontdekking PC Jenaplanschool kan zich dan ook met trots een ‘sportieve school’ noemen.