VVE Peuterspeelzaal en Peuterspeelgroep

VVE Peuterspeelzaal De Ontdekking: De IJsbeertjes

Bij VVE peuterspeelzaal De Ontdekking: De IJsbeertjes wordt een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving gecreëerd voor peuters van 2-4 jaar. De peuterspeelzaal is een ideale voorbereiding op de basisschool. VVE ( Voor- en vroegschoolse educatie) houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. De programma’s beginnen in de peuterspeelzaal en lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool. De Ontdekking werkt met Startblokken, een educatieve methode voor jonge kinderen. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling. Kinderen kunnen bij De Ontdekking terecht vanaf de leeftijd van 2 jaar en stromen door vanaf hun 4e jaar naar de basisschool. Startblokken beperkt zich niet alleen tot de peuterspeelzaal maar vormt een geheel met het programma van de basisschool. Er is een samenwerkingsverband met basisschool De Ontdekking.

De VVE peuterspeelzaal is op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 08.30 – 12.00 uur, maar ook op donderdagmiddag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor op telefoonnummer 055 – 203 20 65. U kunt zich aanmelding via onze website www.stichtingpeuterspeelzalenapeldoorn.nl.

 

 

De website van Het Kindercentrum