Menu

Onze missie & visie

DSCF9759

Jenaplanvisie

Het leven is een ontdekkingsreis. Zeker op school valt er natuurlijk van alles te ontdekken. Naast een goede basis van taal, rekenen en schrijven ontwikkelen kinderen op De Ontdekking méér. Met vaardigheden als samenwerken, je eigen leervragen formuleren en daar zelf antwoorden op zoeken kom je nog verder in de wereld.

Op De Ontdekking hebben we het onderwijs vormgegeven volgens de Jenaplanvisie die ontwikkeld is door de Duitse pedagoog Peter Petersen (1884-1952). Jenaplanonderwijs is geschikt voor elk kind. Op De Ontdekking is elk kind uniek. De stamgroepleiders kijken naar elk kind om te ontdekken waar het goed in is en hoe het kind geholpen kan worden bij zijn eigen ontwikkeling.

DSCF9787

Missie

De Ontdekking is een kleine, gezellige Jenaplanschool. Kinderen en ouders kennen elkaar en ontmoeten elkaar op school. Onze school is een afspiegeling van de samenleving en iedereen die onze identiteit respecteert, is van harte welkom. Wij zijn een christelijke ontmoetingsschool en vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verhaal kan vertellen.

DSCF9776

Gezonde & Sportieve school

Rond 10:00 uur is het in alle stamgroepen tijd voor de fruitkring en omdat we gebruik maken van een continurooster lunchen de kinderen samen met de stamgroepleiders op lange dagen op school. Ook op dit moment hechten we waarde aan gezonde voeding. Op vrijdagmorgen hebben de kleuters een fruitschaalmoment. Het samen eten en delen van al het meegenomen fruit staat centraal. 

DSCF9978

Sport

We werken samen met Sportservice. Deze zorgt voor een ruim aanbod van sportactiviteiten na en onder schooltijd. Bij de sportcoördinator komt het sportaanbod binnen en ouders en kinderen kunnen zelf kiezen of ze zich willen aanmelden voor een activiteit. Ook doen we als school regelmatig mee met diverse sportactiviteiten zoals het schoolvoetbaltoernooi Apeldoorn of atletiek.

Gym bij de kleuters

In de kleutergroep (stamgroep 1/2) heeft bewegen een belangrijke plaats in het weekrooster van de kinderen. Elke dag spelen de kinderen buiten en gebruiken hierbij verschillende materialen zoals karren, stelten, zandbakmateriaal, fietsjes, steppen, klossen enz. Hierbij speelt spel een belangrijke rol. Daarnaast gymmen de kleuters 1x per week op woensdag. De kleuters hebben voor gym een T-shirt, een gymbroek en gymschoenen nodig. Deze spullen nemen de kinderen van huis mee.

Gym bij de groepen 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 worden de lessen gegeven door een vakleerkracht. De vorderingen worden bijgehouden en in het portfolio is te zien wat de ontwikkeling is van het desbetreffende kind binnen het vak bewegingsonderwijs. Alle stamgroepen zorgen voor een gymtas die op de gymdag wordt meegenomen naar school.

DSCF9803

Onze Ontdektuin

Ons schoolplein biedt volop uitdaging. De kinderen kunnen zich hier volop uitleven in hun spel. In de materialenschuur is ook een groot aanbod buitenmateriaal te vinden voor verschillende leeftijden. Elke pauze kunnen de kinderen spelen, verstoppen en bewegen in de ontdektuin van de school. De Ontdekking kan zich met trots een ‘sportieve school’ noemen.