Eerste schooldag

Voorafgaand aan de eerste, echte schooldag, mag je kind 5 ochtenden komen wennen. Ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag, neemt de stamgroepleider contact met je op om deze wenochtenden in te plannen. Vanaf de eerste schooldag, na de 4e verjaardag, gaat je kind echt naar school.

Mag mijn kind ook al wennen als hij/zij bij de peuterspeelzaal zit?
Als je kind naar de peuterspeelzaal bij ons op school gaat en daarna ook bij ons op school komt, dan mag hij als hij er aan toe is vanaf 3 1/2 jaar al verschillende momenten in zijn nieuwe stamgroep meedraaien. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders, de leiding en de stamgroepleiders.

Wat neem je mee op de eerste wendag?
Een rugzak of tas met daarin eten en drinken voor de kleine pauze

Hoe laat begint de wendag?
Vanaf 08.20 uur is de school open. Om 08.30 uur moet je kind echt in de stamgroep zijn. 

Hoe krijg ik meer informatie over de stamgroep?
Ieder schooljaar wordt er in de eerste of tweede week een kennismakings- en informatieavond door de stamgroepleiders georganiseerd. Je kunt dan kennismaken met de andere ouders. Ook wordt dan verteld hoe een dag in de onderbouw er ongeveer uitziet.

 

Hoe zit dat nu met stamgroepen?

Lees meer over 'Stamgroepen'